За нас

    Фирма “ЗИП ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД е създадена през 2014 като наследник на фирмите “ЙОПС-Й&Й” ЕТ и „ЙОПС” ЕООД, гр. Нова Загора.

    Началото е поставено през 1991 г., като дейността е съсредоточена в строителния сектор. През годините дейността на фирмата се разраства и през 2000г. е създадена проектантска и инженерингова група, обединяваща дългогодишни инженерни специалисти и проектанти в областта на енергийната, хидротехниката, отоплителната и газова техника. 

  Екипът е в тясно сътрудничество с изявени университетски преподаватели в областта на топлопренасянето, сушилната и хладилна техника. Постоянните контакти и консултации с преподаватели от престижни университети като ТУ-София, ТУ-Габрово, Русенски Университет “Ангел Кънчев” и УХТ – гр. Пловдив доведе до значителни успехи на поставените пред екипа задачи. От август 2006г, инженеринговият екип се управлява и представлява от д-р инж. Пламен Пенчев.

През 2015 година фирмата откри и офис в гр. Габрово

 

   Контакти: гр. Нова Загора, ул. Хан Аспарух 36, тел: +359877 514 008; +359877 510 091

   e-mail: penchev_p@abv.bg; zmp@mail.bg

   Контакти: гр. Габрово, тел: +359877 510 005