Реализирани обекти

През годините са проектирани и изградени значителен брой промишлени и битови газови и топлотехнически съоръжения по - значими от които са:

1. Проектиране на сушилна уредба с кипящ слой за дървесни стружки - инвеститор ЕТ “Балашев”, гр. Габрово, 2000г.;

2. Проектиране на сушилна уредба с кипящ слой за активен въглен – пилотна уредба за нуждите на ТУ-Габрово, 2001г.;

3. Проектиране и изграждане на промишлена газова и отоплителна инсталация – инвеститор фирма “Гленком” ООД, гр. Нова Загора – официален представител на Челябинския тракторен завод за България, 2004-2005г;

4. Проектиране и изграждане на газова и отоплителна инсталация на НЧ “Варненски Будители”, гр.      Варна, 2005г;

5. Проектиране и изграждане на газова инсталация на Храм “Света Петка”, гр. Варна, 2006г;

6. Проектиране на промишлен газопровод и идеен проект за утилизация на отпадната топлина на фирма “РУМДО” ЕООД, хлебопроизводител, гр. Стара Загора, 2006г.;

7. Проектиране на ОВ част на уредба за прах за пране – инвеститор “Фикосота Синтез” АД, гр. Шумен, 2006-2007г.;

8. Проектиране и изграждане на газопроводна инсталация с газово стопанство на пропан-бутан, Хотел “Casa de Angel”, с. Синеморец, 2007г.;

9. Изграждане на отоплителна инсталация с нафтово стопанство в офис и бизнес сграда в гр. Стара Загора - инвеститор “Ави Строй” ЕООД, гр. Стара Загора, 2007 г.;

10. Ремонт и преустройство на отоплителна инсталация в бизнес сграда на „ДАР 55“ ЕООД , гр. Нова Загора, 2008г.;

11. Ремонт и преустройство на отоплителна инсталация на строителен полигон към ПГСАГ гр. Велико Търново, 2008 г.;

12. Проектиране и изграждане на газопроводна инсталация с газово стопанство на пропан-бутан на ЗОХ "Глинени гърнета", гр. Габрово - инвеститор "ГУМ" ООД, 2009 г.

13. Проектиране и изграждане на слънчеви инсталации за производство на БГВ на екотоалетни - Фондация "Земя завинаги", гр. Стара Загора, 2009 г. ;

14. Проектиране на инсталация за производство на екобрикети - инвеститор "Милкотроник" ООД, гр. Нова Загора, 2009 г.

15. Изграждане на газопроводна инсталация на автокомплекс "Ауто Виа" ЕООД, гр. Стара Загора, 2009 г. ‚

16. Проектиране и изграждане на газова и отоплителна инсталация на производствена база на "Милкотроник" ООД, гр. Нова Загора, 2010 г.;

17. Проектиране и изграждане на газово трасе за парогенератор ниско налягане и роторни пещи на „Яница Хляб“ АД, гр. Нова Загора, 2010г.;

18. Проектиране и изграждане на паропроводни линии и система за улавяне на отпадната топлина на „Яница Хляб“ АД, гр. Нова Загора, 2010г.;

19. Проектиране и изграждане на отоплителна инсталация на офис помещения на „Ваяна“ ЕООД, гр. Нова Загора, 2011г.;

20. Изграждане на слънчева инсталация за производство на БГВ на хотел „Латинка“, Ст. Загорски Мин. Бани, 2011г.;

21. Проектиране и изграждане на отоплителна система с термопомпа „вода/вода“ на Милкотроник" ООД, гр. Нова Загора, 2012 г.,

22. Проект за преустройване на отоплителна, газова и ел. инсталация на ПГТТ „Атанас Димитров“, гр. Нова Загора, 2012 г.,

23. Проектиране и изграждане на обществена баня на фирма „Ибовер”, гр. Нова Загора, 2013г.,

24. Проектиране и изграждане на сушилна инсталация за дървесни стружки в гр. Пловдив, 2013г.,

25. Доставка и монтаж на вентилационна и климатична система за нуждите на ТУ-Габрово, 2014г.,

26. Доставка и монтаж на отоплителна инсталация на фирма „Унисед” в гр. Ловеч, 2014г.,

27. Преустройство на котелна и отоплителна инсталация на хотел Рила, к.к Боровец , 2015-2016г.,

28. Изграждане на площадков и вътрешно-цехови газопроводи на завод "Импулс", гр. Габрово,  2015-2016г.,

29. Климатична и вентилационна инсталация на Пощенска Банка, клон Ямбол, 2016-2017г.,

30. Газопроводна и отоплителна инсталация на Очна болница "Вижън", гр. Стара Загора, 2017-2018г.,

31. Проектирране и изграждане на площадков газопровод, отоплителна и вентилационна инсталация на химичен цех в "Хидро-пневмотехника" АД, гр. Казанлък, 2017-2018г.,

32. Проектиране и изграждане на системи с подови отопления на затворен жилищен комплекс "Аязмото", гр. Стара Загора, 2017-2019г.,

33. Слънчева термална и отоплителна инсталация на ЦДГ Слънчице, гр.  Берковица, 2019г.,

34. Проектиране и изграждане на газова и отоплителна инсталация на КЕЦ ЕВН България гр, Карлово, 2019г.,

35. Изграждане на комбинирана хибридна слънчева и термопомпена инсталация на Център по компетентност към Технически Университет гр. Габрово, 2019-2020г.

36. Климатична и вентилационна инсталация на ОББ клон гр. Хасково, 2020г.,

37. Повече от 700 проектирани и изградени битови газови и отоплителни инсталации в гр. София, Варна, Стара Загора, Нова Загора, Габрово, Провадия и др.